Trwa ładowanie...
d4hvaqf
04-03-2016 12:20

GK PGNiG: 2,1 mld zł zysku netto w 2015 r.

Mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych PGNiG zachowało w 2015 r. stabilną pozycję na rynku i poprawiło wyniki w segmentach dystrybucji i wytwarzania. Grupa osiągnęła ponad 2,1 mld zł zysku netto.

d4hvaqf
d4hvaqf

Z zaprezentowanych w piątek danych za 2015 r. wynika, że na poziomie działalności operacyjnej wartość EBITDA wyniosła 6,1 mld zł; oznacza to 4 -proc. spadek w stosunku do 2014 roku. Z kolei wynik operacyjny wyniósł 3,3 mld zł i zmniejszył się wobec analogicznego okresu o 14 proc. Wpływ na wyniki finansowe miały niskie ceny ropy naftowej, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe dla klientów.

W 2015 r. największy udział w zysku operacyjnym GK miały segmenty poszukiwanie i wydobycie oraz dystrybucja, jednak w przeciwieństwie od 2014 r., dominujący wpływ na jej wynik miały wzrosty w segmentach dystrybucja oraz wytwarzanie, co pozwoliło na utrzymanie poziomu zysku EBITDA na poziomie 6,1 mld zł.

Grupa podała, że poziom zadłużenia netto jaki osiągnęła na koniec 2015 roku był bliski zeru. W sierpniu 2015 r. Spółka podała, że wypłaciła swym akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę w wysokości 1,18 mld zł, a na każdą akcję przypadło po 20 gr.

W porównaniu do 2014 r. wynik operacyjny segmentu dystrybucji za 2015 rok zwiększył się o 27,4 proc. i wyniósł 1,45 mld zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2,34 mld zł, czyli wzrósł o 337 mln zł. Stało się tak m.in. z powodu wyższych rok do roku o 302 mln zł (7,1 proc.) przychodów, przede wszystkim z powodu wzrostu ilości przesłanego gazu i wyższej taryfy za usługę dystrybucyjną. Koszty operacyjne segmentu pozostały na zbliżonym poziomie - spadek o 10 mln zł tj. 0,3 proc.).

d4hvaqf

W segmencie wytwarzanie wynik operacyjny za 2015 rok wyniósł 367 mln zł i był o 205 mln zł wyższy niż w 2014 roku. Wynik EBITDA wyniósł 679 mln zł, co oznacza poprawę o 46,7 proc. rok do roku. Jak podała spółka na poprawę wyniku wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła oraz spadek kosztów zakupu węgla, będącego głównym paliwem do produkcji ciepła w tym segmencie (średnia cena surowca spadła rdr o 9 proc.).

W segmencie poszukiwań i wydobycia wynik operacyjny na koniec 2015 roku wyniósł 1,1 mld zł i był o 911 mln zł (-45,4 proc.) niższy niż w 2014 roku. Przychody tego segmentu spadły o 1,2 mld zł, czyli o 20 proc. do poziomu 4,86 mld zł, w relacji do przychodów uzyskanych na koniec 2014 roku.

Spółka podkreśliła, że obniżenie przychodów w tym segmencie jest skutkiem spadku cen ropy naftowej (średnia cena ropy Brent wyrażona w złotych w 2015 r. była niższa o ok. 36 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Spadek notowań cen ropy naftowej, spowodował obniżenie rentowności projektów poszukiwawczych, wpłynął również negatywnie na popyt na usługi poszukiwawcze świadczone przez spółki tego segmentu - przychody z tytułu usług geofizycznych i poszukiwawczych były w 2015 roku o 416 mln zł niższe niż w roku poprzednim - zaznaczyła spółka.

Jednak wzrost wolumenu wydobycia osiągnięty na norweskich koncesjach PGNiG pozwolił zniwelować wpływ spadku cen surowców energetycznych. Jak podała spółka w ciągu minionego roku łączne wydobycie gazu, ropy i NGL wzrosło prawie o połowę, do poziomu 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Jednak - ze względu na naturalne wyczerpywanie złóż - należy spodziewać się spadku wydobycia z aktualnie zagospodarowanych aktywów w kolejnych latach. W 2015 roku spółka norweska nabyła cztery nowe koncesje, dzięki czemu posiadamy obecnie udziały w 19 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

d4hvaqf

W segmencie obrotu i magazynowania przychody w 2015 r. wzrosły o 2,9 mld zł (wzrost o 10,1 proc.) w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na to miał głównie wzrost przychodów z tytułu sprzedaży gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE); na koniec 2014 r. wyniósł on 8,33 mld m sześc., w stosunku do 3,74 mld m sześc. w roku poprzednim. Jest to związane z realizowanym przez spółkę tzw. obligo gazowym obrotu surowcem na TGE i warto pokreślić, że PGNiG w roku 2015 zrealizowało je na poziomie ponad 15 proc. wyższym od wymaganego minimum. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł w 2015 r. 381 mln zł, co oznacza spadek o 202 mln zł w relacji do wyniku operacyjnego w wysokości 583 mln zł w 2014 r.

Spółka podkreśliła, że obniżenie wyniku operacyjnego segmentu jest wynikiem postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce, która pozwala największym klientom segmentu na dywersyfikację dostaw paliwa gazowego. Ponadto zauważyła, że w minionym roku kilkukrotnie obniżono taryfy regulujące sprzedaż gazu. Średnia cena taryfowa gazu w czwartym kwartale 2015 roku była niższa o ok. 10 proc. od cen w 2014 roku. Ze względu na zmieniające się warunki na rynku, PGNiG wprowadziło programy rabatowe.

Na obniżenie wyniku operacyjnego segmentu negatywnie wpłynął również zwiększony odpis aktualizujący wartość zapasów paliwa gazowego, którego saldo w 2015 roku zostało powiększone o 190 mln zł - dodała spółka.

d4hvaqf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4hvaqf