Trwa ładowanie...
d4m0n94

GLOBAL CITY HOLDINGS - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie. (8/2015)

Share
d4m0n94
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL CITY HOLDINGS
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie miało charakter informacyjny. Żadne uchwały nie zostały podjęte. Zapis Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie dostępny na stronie Spółki www.globalcityholdings.com w ciągu 30 dni. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. held on 20 March 2015 in Rotterdam. The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company?) announces that the Extraordinary General Meeting of the Company?s Shareholders (the ?Meeting?) held on 20 March 2015 was held in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands. The Meeting was of an informative nature. No resolutions were adopted during the Meeting. Minutes from the Meeting will be available on the Company?s website www.globalcityholdings.com within 30 days from the date of the Meeting. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision ? Wft.) in conjunction with Articles 56.1.2 and 56.6 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July
2005. | | |
| | | | |

d4m0n94

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94