Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (12/2013)

GLOBAL COSMED S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (12/2013)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki GLOBAL COSMED S.A., stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informuje, iż w dniu dzisiejszym GLOBAL COSMED S.A. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A.? Pani Magdalena Mazur, w dniu 18 października 2013 r. poza rynkiem regulowanym nabyła łącznie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, po średniej cenie 1,88 zł , których emitentem jest GLOBAL COSMED S.A. Zarząd GLOBAL COSMED S.A. wyjaśnia zarazem, iż Pani Magdalena Mazur (dawniej Świerk) posługuje się teraz nowym nazwiskiem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (Far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)
d3zla33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2013-10-21 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33