Trwa ładowanie...
d4motds
espi

GLOBAL ENERGY S.A. - Informacja o uchwałach podjętych w dniu 25 kwietnia 2014 roku na Nadzwyczajn...

GLOBAL ENERGY S.A. - Informacja o uchwałach podjętych w dniu 25 kwietnia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Global Energy S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia. (44/2014)

Share
d4motds

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o uchwałach podjętych w dniu 25 kwietnia 2014 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Global Energy S.A. oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 kwietnia 2014 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 27 marca 2014 roku, zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem. Jednocześnie Zarząd Spółki Global Energy S.A. informuje o wyborze w dniu 25 kwietnia 2014 roku do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie: Dariusz Wojdyga ? w latach dziewięćdziesiątych Prezes Zarządu i właściciel m.in. takich spółek
jak "Bobmark International" czy "SAFT" (połączonej w 1993 roku z "HOOP" SA) a następnie Prezes Zarządu i główny akcjonariusz giełdowej spółki "KOFOLA" S.A. (dawniej "HOOP" S.A.) sprzedanej w 2008 na rzecz funduszu Enterprise Investors za rekordową w sektorze FMCG cenę sięgającą pół miliarda złotych. Od 2008 roku główny inwestor lub właściciel spółek oraz przedsięwzięć deweloperskich m.in. takich jak "Nord Development" "Piano House" "Sowinskiego Park" czy "Lisi Jar Resort" oraz szeregu spółek z innych branż jak "Ecowipes" "Wakacje.pl" czy "OPERA TFI". Oprócz treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Global Energy S.A. w dniu 25 kwietnia 2014 roku w załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również treść nowej strategii dalszego rozwoju Spółki zaprezentowanej i zatwierdzonej podczas obrad. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznik do raportu biezacego z dnia 26 kwietnia 2014.pdf | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Global Energy S.A." podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. | | | | | | | | | |
| | Strategia Dzialalnosci Global Energy SA - 2014.pdf | Strategia działalności Global Energy S.A. na 2014 rok | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4motds

| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-26 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4motds

Podziel się opinią

Share
d4motds
d4motds