Trwa ładowanie...
d157lj3

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiad...

GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiadania poniżej 5% w głosach na WZA Global Energy S.A. (59/2014)

Share
d157lj3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiadania poniżej 5% w głosach na WZA Global Energy S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia podmiotu Polish American Investment Fund LLC w trybie artykułu 69 ust.1 pkt.1 ? Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącego zmiany stanu posiadania poniżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A., w następującym brzmieniu: ?Jako akcjonariusz Spółki Global Energy S.A., spółka Polish American Investment Fund LLC (Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.
U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zejściu poniżej ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Global Energy S.A. w wyniku zbycia w ramach transakcji giełdowych 1.169.565 sztuk akcji Spółki Global Energy S.A. w dniu 21.05.2014r. 2. Przed zbyciem akcji Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 2.544.667 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 7,59% w kapitale i głosach w Global Energy S.A. 3. Po zbyciu akcji, Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 1.375.102 akcji, co stanowi 4,10% w kapitale i w głosach ogółem. 4. W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie publicznej w zakresie konieczności zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji w okresie od powstania takiego zdarzenia do momentu jego faktycznego ujawnienia, informuje że do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiająca zbyła wszystkie akcje Global Energy S.A. 5. Nie występują inne niż wymienione powyżej podmioty zależne od
Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3