Trwa ładowanie...
dh0b6bm

GOADVISERS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji GoAdvisers S.A. przez akcjonariusza (12/2010)

GOADVISERS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji GoAdvisers S.A. przez akcjonariusza (12/2010)

Share
dh0b6bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOADVISERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji GoAdvisers S.A. przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GoAdvisers S.A. informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Bartosza Zalewskiego, w którym poinformował, iż na skutek rejestracji w dniu 17 listopada 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego GoAdvisers S.A. (Emitent) w wyniku emisji akcji serii F, nie zmienił się stan posiadania przez niego akcji Emitenta, ale zmienił się procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów akcjonariusz Bartosz Zalewski posiadał 350 000 szt. akcji GoAdvisers S.A., co stanowiło 5,44% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 350 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd akcjonariusz Bartosz Zalewski posiada 350 000 akcji
GoAdvisers S.A., które stanowią 4,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 350 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 4,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Akcjonariusz Bartosz Zalewski nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji GoAdvisers S.A. Zawiadomienie dotyczy zejścia poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GOADVISERS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-048 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kościuszki | | 43/7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 733 59 22 do 24 | | (32) 733 02 98 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.goadvisers.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Adam Guz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm