Trwa ładowanie...
d3m8mw7
espi

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania. (14/2013)

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania. (14/2013)
Share
d3m8mw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOLDWYN CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 października 2013 roku Emitent powzioł informację od Goldwyn Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) poinformowała, iż w związku z transakcjami zbycia łącznie 3.982.000 akcji Goldwyn Capital S.A. na rynku NewConnect w dniach 21, 22, 23, 24 października 2013 roku, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Goldwyn Capital S.A. posiadanych przez Goldwyn Limited. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Goldwyn Limited posiadał 62.422.229 akcji Spółki, reprezentujących 53,84 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 53,84 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowych transakcji Goldwyn Limited posiada 58.440.229 akcji Spółki, reprezentujących 50,40 proc. kapitału
zakładowego Spółki oraz reprezentujących 50,40 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOLDWYN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 27
(ulica) (numer)
+48 22 101 09 27 +48 101 09 28
(telefon) (fax)
goldwyncapital@goldwyncapital.pl www.goldwyncapital.pl
(e-mail) (www)
951-230-41-79 142240369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m8mw7

Podziel się opinią

Share
d3m8mw7
d3m8mw7