Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2014)

GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2014)
Share
dm1ulkm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GOLDWYN CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Goldwyn Capital S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku Emitent powziął informację od Krzysztofa Konopka, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w dniach 06 - 20 czerwca 2014 roku dokonał na rynku NewConnect nabycia 187.900 akcji Emitenta za łączną kwotę 106.462,93 zł. W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż : Przed dokonaniem powyższych transakcji Krzysztof Konopka posiadał 613.767 akcji Spółki, reprezentujących 15,88% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 15,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższych transakcji Krzysztof Konopka posiada 801.667 akcji Spółki, reprezentujących 20,74% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 20,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, że nie istnieją podmioty zależne od Krzysztofa Konopka
posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 misięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spólce Goldwyn Capital S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu Krzysztof Konopka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm