Trwa ładowanie...
d1gjbje

GPW: BOMI SA

...

Share
d1gjbje

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki BOMI S.A.

Uchwała Nr 1498/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki BOMI S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BOMI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 596.948 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji serii N, b) 308.536 (trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji serii O. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BOMI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBOMI000017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1gjbje

Podziel się opinią

Share
d1gjbje
d1gjbje