Trwa ładowanie...
dk8rgr0

GPW: Dopuszczenie akcji spółki PC GUARD SA

...

Share
dk8rgr0

30.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie akcji spółki PC GUARD SA

Uchwała Nr 1122/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PC GUARD S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 18.588.592 (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 września 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PC GUARD S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 września 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGUARD00019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dk8rgr0

Podziel się opinią

Share
dk8rgr0
dk8rgr0