Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji i pda spółki INTAKUS SA

...
Share
d2ymwt9

18.12. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie do obrotu akcji i pda spółki INTAKUS SA

Uchwała Nr 727/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INTAKUS S.A.

d2ymwt9

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INTAKUS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii C, b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D; 2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki INTAKUS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki INTAKUS S.A. w wyniku emisji akcji serii D.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9