Trwa ładowanie...
d4l6j0z

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki ROVESE

...

Share
d4l6j0z

07.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki ROVESE

Uchwała Nr 154/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 540.960.106 (pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ROVESE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCRSNT00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4l6j0z

Podziel się opinią

Share
d4l6j0z
d4l6j0z