Trwa ładowanie...
dsut6dk

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MCI MANAGEMENT SA

...

Share
dsut6dk

18.01. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MCI MANAGEMENT SA

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MCI MANAGEMENT S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MCI MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 stycznia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MCI MANAGEMENT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 stycznia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMCIMG00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dsut6dk

Podziel się opinią

Share
dsut6dk
dsut6dk