Trwa ładowanie...
d2p2fb3

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PLAZA CENTERS N.V.

...

Share
d2p2fb3

28.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PLAZA CENTERS N.V.

Uchwała Nr 978/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki PLAZA CENTERS N.V. z siedzibą w Amsterdamie § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.188 (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych spółki PLAZA CENTERS N.V., o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 2 października 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PLAZA CENTERS N.V., o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "NL0000686772". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2p2fb3

Podziel się opinią

Share
d2p2fb3
d2p2fb3