Trwa ładowanie...
d4y7wnj

GPW: MPAY S.A.

...

Share
d4y7wnj

15.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1403/2011 - MPAY S.A.

Uchwała Nr 1403/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki MPAY S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MPAY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 11.000.000 (jedenastu milionów) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", b) 2.800.000 (dwóch milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", c) 14.400.000 (czternastu
milionów czterystu tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", d) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", e) 1.800.000 (jednego miliona ośmiuset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", f) 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", g) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", h) 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", i) 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji serii I, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", j) 2.150.000 (dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii J,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", k) 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii K, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000017", l) 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii L, pod warunkiem dokonania w dniu 22 listopada 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMPAY000017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MPAY" i oznaczeniem "MPY"; 3) określić dzień 21 listopada 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki MPAY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMPAY000025". § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4y7wnj

Podziel się opinią

Share
d4y7wnj
d4y7wnj