Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph

GPW: notowanie pda ASTORIA CAPITAL S.A.

...
Share
d3irtph

18.12. Warszawa (PAP/GPW) - Notowanie pda ASTORIA CAPITAL S.A.

Uchwała Nr 1303/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ASTORIA CAPITAL S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 302.077.132 (trzysta dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ASTORIA CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBIOMD00058", począwszy od dnia 19 grudnia 2012 r. do dnia 8 stycznia 2013 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ASTORIA-PP" i oznaczeniem "ACLP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph