Trwa ładowanie...
d40alhh

GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki TRANS POLONIA

...
Share
d40alhh

29.08. Warszawa (PAP/GPW) - Ostatnie notowanie PDA spółki TRANS POLONIA

Uchwała Nr 849/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TRANS POLONIA S.A. § 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 30 sierpnia 2012 r. dzień ostatniego notowania 316.900 (trzystu szesnastu tysięcy dziewięciuset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TRANS POLONIA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTRNSP00047". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh