Trwa ładowanie...
di3wu52

GPW: Pierwsze notowanie akcji A i B spółki VENITI

...

Share
di3wu52

27.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji A i B spółki VENITI

Uchwała Nr 91/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VENITI S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki VENITI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENIT00010", b) 116.000 (stu szesnastu tysięcy) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 1 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLVENIT00010"; 2)
notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENITI" i oznaczeniem "VNT"; 3) określić dzień 31 stycznia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 116.000 (stu szesnastu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VENITI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENIT00028". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

di3wu52

Podziel się opinią

Share
di3wu52
di3wu52