Trwa ładowanie...
d23v4t8

GPW: pierwsze notowanie akcji E-MUZYKA SA

Uchwała Nr 809/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 listopada 2008 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d23v4t8

Uchwała Nr 809/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki E-MUZYKA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 listopada 2008 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy sześćset sześćdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki E-MUZYKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMZKA00050"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EMUZYKA-PDA" i oznaczeniem "EMUA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8