Trwa ładowanie...
d4s2fm4

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS

...

Share
d4s2fm4

30.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS

Uchwała Nr 1224/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 112.508 (stu dwunastu tysięcy pięciuset ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLCFBPS00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CFBPS" i oznaczeniem "CFB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4