Trwa ładowanie...
d4ke1xx

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki YELLOW HAT

...

Share
d4ke1xx

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki YELLOW HAT

Uchwała Nr 1525/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki YELLOW HAT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki YELLOW HAT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLYLWHT00012", b) 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 21 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem
"PLYLWHT00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "YELLOWHAT" i oznaczeniem "YEL"; 3) określić dzień 20 grudnia 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.000.000 (ośmiu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki YELLOW HAT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLYLWHT00020". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx