Trwa ładowanie...
d8ftlt9

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki OSHEE POLSKA

...

Share
d8ftlt9

27.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki OSHEE POLSKA

Uchwała Nr 1342/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOSHEE00026"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OSH0314". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9