Trwa ładowanie...
d2rrli6

GPW: Pierwsze notowanie pda spółki MR KUCHAR

...

Share
d2rrli6

28.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie pda spółki MR KUCHAR

Uchwała Nr 240/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A. (dawniej LEŚNE RUNO S.A.) § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 marca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 720.000 (siedmiuset dwudziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki MR KUCHAR S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLSNRN00049"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MRKUCHAR-PDA" i oznaczeniem "MKRA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6