Trwa ładowanie...
d1ijhc0

GPW: pierwszy dzień notowań akcji APS SA

...

Share
d1ijhc0

28.09. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji APS SA

Uchwała Nr 945/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 września 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 513 (pięciuset trzynastu) akcji serii A, b) 72.092 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu dwóch) akcji serii C - pod warunkiem dokonania w dniu 30 września 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPOMST00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APS" i oznaczeniem "APS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1ijhc0

Podziel się opinią

Share
d1ijhc0
d1ijhc0