Trwa ładowanie...
d9jllbo

GPW: pierwszy dzień notowań akcji ATLANTIS ENERGY

...

Share
d9jllbo

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji ATLANTIS ENERGY

Uchwała Nr 1417/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATLANTIS ENERGY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 126.048.000 (stu dwudziestu sześciu milionów czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATLANTIS ENERGY S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 29 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATLEN00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATSENERGY" i oznaczeniem "ATE". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo