Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq

GPW: pierwszy dzień notowań akcji DENT-A-MEDICAL SA

...
Share
d3t07oq

15.02. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji DENT-A-MEDICAL SA

Uchwała Nr 99/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2, A3, B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DENT-A-MEDICAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 lutego 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki DENT-A-MEDICAL S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 lutego 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDNTMD00012": a) 92.500.000 (dziewięćdziesięciu dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii A1, b) 147.250.000 (stu czterdziestu siedmiu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A2, c) 32.500.000 (trzydziestu dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii A3, d) 120.000.000 (stu dwudziestu milionów) akcji serii B, e) 5.760.299 (pięciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DENTAMDC" i oznaczeniem "DAM"; 3) określić dzień 17 lutego 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.760.299 (pięciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DENT-A-MEDICAL S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDNTMD00020". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq