Trwa ładowanie...
d3eg1my

GPW: pierwszy dzień notowań akcji GALVO SA

...

Share
d3eg1my

19.10. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji GALVO SA

Uchwała Nr 1054/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GALVO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GALVO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 21 października 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGALVO00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GALVO" i
oznaczeniem "GAL"; 3) określić dzień 20 października 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki GALVO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGALVO00025". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my