Trwa ładowanie...
d1nnivu

GPW: pierwszy dzień notowań akcji MOBILE PARTNER

...
Share
d1nnivu

15.06. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań akcji MOBILE PARTNER

Uchwała Nr 755/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MOBILE PARTNER S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 17 czerwca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MOBILE PARTNER S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 11.600.000 (jedenastu milionów sześciuset tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBLPR00018", b) 4.000.000 (czterech milionów) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBLPR00018", c) 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 17 czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMBLPR00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBPARTNER" i oznaczeniem "MBP"; 3)
określić dzień 16 czerwca 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MOBILE PARTNER S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBLPR00026". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu