Trwa ładowanie...
d3t6wtm

GPW: pierwszy dzień notowań akcji RUCH CHORZÓW

...

Share
d3t6wtm

23.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji RUCH CHORZÓW

Uchwała Nr 1419/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki RUCH CHORZÓW S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki RUCH CHORZÓW S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 346.000 (trzystu czterdziestu sześciu tysięcy) akcji serii A, b) 351.000 (trzystu pięćdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii B, c) 927.500 (dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji serii C, d) 1.144.000 (jednego miliona stu czterdziestu czterech tysięcy) akcji serii D, e) 795.000 (siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii E, f) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii F
- pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLRCHZW00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RUCHCHORZ" i oznaczeniem "RCW". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm