Trwa ładowanie...
d4jrl4g
d4jrl4g

GPW: pierwszy dzień notowań akcji serii C

...
Share
d4jrl4g

Uchwała Nr 247/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DORADCY24 S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 czerwca 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki DORADCY24 S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 czerwca 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDRD2400010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DORADCY24" i oznaczeniem "D24".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d4jrl4g

Podziel się opinią

Share
d4jrl4g
d4jrl4g