Trwa ładowanie...
d3irv0s

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji Budostal-5

...
Share
d3irv0s

12.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań obligacji Budostal-5

Uchwała Nr 883/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C spółki BUDOSTAL-5 S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki BUDOSTAL-5 S.A.: a) 22.600 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset) obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBDSTL00041", b) 20.050 (dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt) obligacji serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBDSTL00058", 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BL50313", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BL50613". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s