Trwa ładowanie...
d1cw9r1

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji GMINY KONOPISKA

...
Share
d1cw9r1

02.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań obligacji GMINY KONOPISKA

Uchwała Nr 1132/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A1 i A2 wyemitowanych przez GMINĘ KONOPISKA

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ KONOPISKA o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: a) 550 (pięciuset pięćdziesięciu) obligacji serii A1, o terminie wykupu 29 lipca 2015 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0013200015", b) 2.200 (dwóch tysięcy dwustu) obligacji serii A2, o terminie wykupu 8 września 2016 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0013200023"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KON0715", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KON0916". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom zdz/

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1