Trwa ładowanie...
d242tda

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MARVIPOL SA

...

Share
d242tda

29.09. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań obligacji MARVIPOL SA

Uchwała Nr 958/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki MARVIPOL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 14.450 (czternastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii C spółki MARVIPOL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 30 sierpnia 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRVPL00032"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MVP0813". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d242tda

Podziel się opinią

Share
d242tda
d242tda