Trwa ładowanie...
d2lffdj

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

...
Share
d2lffdj

25.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań obligacji SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU w Szepietowie

Uchwała Nr 1230/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii SBR0725 wyemitowanych przez SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU z siedzibą w Szepietowie § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii SBR0725 wyemitowanych przez SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU z siedzibą w Szepietowie, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 lipca 2025 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSBRS000024"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SBR0725". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj