Trwa ładowanie...
d43nica

GPW: pierwszy dzień notowań pda ANALIZY ONLINE SA

...
Share
d43nica

29.09. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań pda ANALIZY ONLINE SA

Uchwała Nr 960/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ANALIZY ONLINE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 110.000 (stu dziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ANALIZY ONLINE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLONLIN00021"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ANALIZY-PDA" i oznaczeniem "AOLA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d43nica

Podziel się opinią

Share
d43nica
d43nica