Trwa ładowanie...
d3mt583

GPW: Pierwszy dzień notowań PRIME CAR MANAGEMENT

...

Share
d3mt583

31.05. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji PRIME CAR MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 502/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 czerwca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: a) 3.490.000 (trzech milionów czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 marca 2012 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRMCM00014", b) 1.850.091 (jednego miliona ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy dziewięćdziesięciu jeden) obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 marca 2014 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRMCM00022"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCM0312", 3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), na rynku
kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCM0314". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3mt583

Podziel się opinią

Share
d3mt583
d3mt583