Trwa ładowanie...
d2gc2qg

GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW

...

Share
d2gc2qg

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczenie akcji spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW

Uchwała Nr 71/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu". § 2 Traci moc Uchwała Nr 1192/2012 Zarządu Giełdy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg