Trwa ładowanie...
dxs3s9q

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w I półr.

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 1 pkt proc. do 13% na koniec I półrocza 2016 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w I półroczu nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 75% obrotów, podała giełda.

Share
dxs3s9q

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
wzrósł o 1 pkt proc. do 13% na koniec I półrocza 2016 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w I półroczu nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 75% obrotów, podała giełda.

"W pierwszej połowie 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW stanowili inwestorzy zagraniczni. Ta grupa inwestorów, w ww. okresie, wygenerowała 54% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 33%, czyli o 4 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w pierwszej połowie 2016 r. wygenerowali 13% obrotów (+1 pkt proc. r/r) potwierdzając tym samym stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach" - czytamy w komunikacie.

W ostatnim półroczu na rynku głównym wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13%), podano również.

dxs3s9q

"Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadali za 75% obrotów, czyli tyle samo, ile w całym 2015 r. W tym samym okresie udział inwestorów zagranicznych stanowił 8% obrotów. Spadek udziału w obrotach na tym rynku przypadł instytucjom krajowym, które zanotowały 17% udziału w obrotach. W minionym półroczu na NewConnect wśród instytucji, dominowały firmy, które odpowiadały za 38% obrotów akcjami. Aktywnymi inwestorami na NewConnect niezmiennie są TFI, które w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadały za 22% obrotów wszystkich instytucji (w II poł. 2015 r. ich udział wynosił 21%)" - czytamy dalej.

Również na rynku derywatów w pierwszej połowie 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47% Na rynku opcji zaś ich udział wyniósł 51%. W I półroczu 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36% i 17%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 10%, a udział instytucji krajowych wyniósł 39%, podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

dxs3s9q

Podziel się opinią

Share
dxs3s9q
dxs3s9q