Trwa ładowanie...
drdzgw2

GPW: upomnienie spółki VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SA

...

drdzgw2
drdzgw2

04.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Upomnienie spółki VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SA

Uchwała Nr 647/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upomnienia spółki VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

drdzgw2

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka VICTORIA ASSET OPERATION
CENTRE S.A. nie przekazała do dnia 2 lipca 2012 r. raportu rocznego za rok obrotowy 2011. Przekazanie raportu nastąpiło w dniu 3 lipca 2012 r. co oznacza, że spółka naruszyła termin wynikający z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

drdzgw2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
drdzgw2