Trwa ładowanie...
d3y58z6

GPW: Wprowadzenie akcji spółki PSA CAPITAL

...
Share
d3y58z6

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie akcji spółki PSA CAPITAL

Uchwała Nr 183/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PSA CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki PSA CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

kom pif/

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6