Trwa ładowanie...
d27vkh2

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji E-KANCELARIA G P-F

...

Share
d27vkh2

28.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji E-KANCELARIA G P-F

Uchwała Nr 389/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii B, b) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C; 2) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d27vkh2

Podziel się opinią

Share
d27vkh2
d27vkh2