Trwa ładowanie...
d4cqb0y

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji IDEA TFI SA

...

d4cqb0y
d4cqb0y

01.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji IDEA TFI SA

Uchwała Nr 257/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 marca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: a) 6.399.000 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIDATF00012", b) 5.332.500 (pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIDATF00012", c) 3.199.500 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIDATF00012", d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem ich
zamiany na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 marca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLIDATF00012"; 2) notować akcje spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IDEATFI" i oznaczeniem "IDA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4cqb0y
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4cqb0y