Trwa ładowanie...
ditqf3v

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji INTEGER.PL S.A.

...

Share
ditqf3v

29.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji INTEGER.PL S.A.

Uchwała Nr 846/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I i J spółki INTEGER.PL S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii I, 2) 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji serii J. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki INTEGER.PL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 lipca 2013 r. rejestracji tych
akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTEG00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v