Trwa ładowanie...
d1he21w

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji J spółki ART NEW MEDIA

...

Share
d1he21w

22.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji J spółki ART NEW MEDIA

Uchwała Nr 1092/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ART NEW MEDIA S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.481 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ART NEW MEDIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

kom zdz/

d1he21w

Podziel się opinią

Share
d1he21w
d1he21w