Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji KOMFORT-KLIMA S.A.

...
Share
d2g114k

31.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji KOMFORT-KLIMA S.A.

Uchwała Nr 505/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KOMFORT-KLIMA S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KOMFORT-KLIMA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, b) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B, c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C; 2) 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KOMFORT-KLIMA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki KOMFORT-KLIMA S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k