Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji NICOLAS GAMES

...
Share
d1y1yes

27.05. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji NICOLAS GAMES

Uchwała Nr 677/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I i J spółki NICOLAS GAMES S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NICOLAS GAMES S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: 1) 26.100.000 (dwadzieścia sześć milionów sto tysięcy) akcji serii I, 2) 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii J. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes