Trwa ładowanie...
dz0shjn

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ART NEW MEDIA SA

Uchwała Nr 794/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 października 2008 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...

Share
dz0shjn

Uchwała Nr 794/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki ART NEW MEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ART NEW MEDIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 2) 1.235.095 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii B, 3) 594.905 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji serii C, 4) 548.000 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii D, 5) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, 6) 1.302.000 (jeden milion trzysta dwa tysiące) akcji serii F, 7) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii G, 8) 408.033 (czterysta osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcje serii H.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

dz0shjn

Podziel się opinią

Share
dz0shjn
dz0shjn