Trwa ładowanie...
d3ud40y

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMPERIA

...

Share
d3ud40y

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMPERIA

Uchwała Nr 347/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki COMPERIA.PL S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki COMPERIA.PL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010", b) 361.703 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzy) akcje serii A, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCOMPR00010", c) 124.080 (sto dwadzieścia
cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010", d) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010", e) 21.134 (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcje serii D, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010", f) 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010", g) 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCOMPR00010"; 2) notować akcje spółki COMPERIA.PL S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "COMPERIA" i oznaczeniem "CPL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y