Trwa ładowanie...
d4kvbp9

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENERGA SA

10.12. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1426/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...

Share
d4kvbp9

10.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1426/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ENERGA S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 11 grudnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 269.139.114 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ENERGA S.A., o wartości nominalnej 10,92 zł (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLENERG00022"; 2) notować akcje spółki ENERGA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ENERGA" i oznaczeniem "ENG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d4kvbp9

Podziel się opinią

Share
d4kvbp9
d4kvbp9