Trwa ładowanie...
d1n9fvb

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki HYPERION SA

20.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 198/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d1n9fvb

20.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 198/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki HYPERION S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.193.779 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki HYPERION S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki HYPERION S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lutego 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHPRON00017". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1n9fvb

Podziel się opinią

Share
d1n9fvb
d1n9fvb